Robotica

Door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en het internet van de dingen – en van de intelligente omgeving die daardoor ontstaat – en het toenemend delegeren van belangrijke taken aan virtuele assistenten, zoals chatbots, is een nieuwe specialiteit ontstaan: roboticarecht.

Technisch gezien is robotica een kruising van verscheidene bedrijfssectoren: mechatronica, elektronica, programmatuur, nanomaterialen, kunstmatige intelligentie enz. Dat maakt dus een overkoepelend inzicht en begrip van deze sectoren en hun problematiek noodzakelijk.

De afdeling Creactivity staat u bij met advies en in geschillen over ethische, juridische en technische kwesties zoals:

  • beheer van datafeeds en van de conformiteit van toepassingen van het internet van de dingen;
  • voorbereiding en uitvoering van “smart contracts”;
  • aansprakelijkheid voor defecte producten en beschadigingen als gevolg van het gebruik van robots of kunstmatige intelligentie;
  • bescherming en beveiliging van informatiesystemen;
  • eigendom en bescherming van vernieuwingen in robotica;
  • ethiek en mensenrechten;
  • normalisatie en gelijkvormigheid.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens op regelmatige basis aangesteld als bemiddelaar of juridisch expert.

De afdeling Creactivity richtte onlangs de vzw Belgian Robotic Law Association op. U bent van harte welkom op haar activiteiten!

Een team van gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake staat u terzijde:

Enige vraag?

Contacteer ons
ante. Donec ipsum consequat. diam id neque. ut