Luchtvaart / Droneluchtvaart

Droneluchtvaart is een tak van de luchtvaart die in volle expansie is. Door haar specifieke kenmerken heeft deze categorie vliegtuigen betrekking op zowat elke rechtstak: luchtverkeersregels, conformiteit en technische standaardisatie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, milieu, aansprakelijkheid, telecom…

De afdeling Creactivity komt tussen in adviesverlening en in geschillenbeslechting over de juridische en technische aspecten met betrekking tot:

  • toepassing en interpretatie van specifieke wetgeving;
  • controle van de conformiteit van de datafeeds gegenereerd door de drone-luchtvaarttoepassingen;
  • begeleiding van fabrikanten, operatoren, telepiloten enz. bij administratieve procedures  (bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer, reglementering verbonden met burgerluchtvaart);
  • aansprakelijkheid verbonden met het gebruik van drones (verzekeringspolis enz.).
  • strategisch beheer van intellectueel eigendom alsmede waardering van industriële activa;
  • auditen van normatieve risico’s en conformiteit;
  • opzetten van het contractueel kader voor projecten.

We kunnen tijdelijk in-house advocaten in uw onderneming ter beschikking stellen voor een specifiek project (outsourcing).

Vanuit de zorg om u steeds de meest efficiënte oplossing aan te reiken, stellen wij voor om een klassieke gerechtelijke procedure te vervangen door een arbitrage, collaboratief recht of een bemiddeling, zulks wanneer die oplossingsmethode de meest geschikte is voor uw dossier. In het kader van die procedures verdedigen onze advocaten niet enkel de belangen van onze cliënten; sommigen onder hen worden tevens op regelmatige basis aangesteld als bemiddelaar of juridisch expert.

Desgevallend nemen wij ook de nodige maatregelen met het oog op het verkrijgen van een exequatur dat erop gericht is om in de staten waar wij gevestigd zijn, uitvoerbare kracht te verlenen aan vonnissen die uitgesproken werden in het buitenland.

Een team gespecialiseerde advocaten met een grondige kennis ter zake, staat u terzijde :

Enige vraag?

Contacteer ons
id consectetur sit sed ut ipsum mattis Sed Praesent venenatis lectus