Specialiteiten

 • Onderhandelen en opstellen van IT-contracten :
  Informatica – advies overeenkomst , opstellen van een bestek, contract voor de levering van apparatuur, onderhoud, outsourcing, ontwikkeling van websites, webhosting, back-up-diensten, IT-outsourcing contracten, …
 • Computer software :
  Licentieovereenkomst, softwareontwikkelingscontract, onderhoudscontract, …
 • Databases :
  Contract van ontwikkeling, contract m.b.t. gegevensoverdracht naar een nieuwe applicatie, contract voor het opnemen van werk in een database, licentieovereenkomst voor de toegang tot een database, …
 • IT-outsourcing – contracten :
  Facility management, ASP, …
 • Contracten m.b.t. online-aanwezigheid:
  Contract voor de ontwikkeling van een website, hostingcontract, referentiecontract, contract toegang tot internet, algemene voorwaarden van websites, …
 • Elektronische handel :
  juridische audit van websites, opstellen van algemene voorwaarden van
  websites, ondersteuning van de oprichting van een online bedrijvigheid (gevolg door de ontwikkeling van internet tools, juridische validering van de procedures eigen aan het beroep dat online wordt uitgeoefend, …) om haar vreedzame exploitatie veilig te stellen, invoering van elektronische facturatiesystemen, e-marketing, spam, …
 • Verantwoordelijkheid van verstrekkers van informatica, de aansprakelijkheid van aanbieders van
  diensten, de aansprakelijkheid van tussenpersonen van IT-bedrijven, de verantwoordelijkheden m.b.t. het gebruik van ten aanzien van derden onderscheidende kenmerken door derden op het internet…
 • Behandeling van persoonlijke gegevens :
  Audit m.b.t. verwerking van gegevens, gegenereerd door de activiteiten van de klant en de contractuele en administratieve stappen, te ondernemen om de naleving van wettelijke eisen op dit gebied te waarborgen, juridische audit van grensoverschrijdende stromen van gegevens, opstellen van privacy beleid, …
 • Arbeidsrelaties :
  Het opstellen van clausules m.b.t. de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, met het oog op beveiliging van de positie van werkgevers, verdediging van cliënten in geschillen tussen werkgever en ex-werknemer over de exploitatie van de werken van de werknemer, audit en de beveiliging van de verwerking van gegevens m.b.t. werknemers…
 • Recht op handelsmerk en onderscheidene kenmerken :
  Merklicentieovereenkomst van merken, registratie van merken (Benelux en Europees), strategieën en procedures voor de bescherming van merkenrechten, zowel op nationaal als internationaal vlak, …
 • Tekeningen en modellen :
  Overeenkomst van overdracht van rechten, registratie van tekeningen en modellen (Benelux en Europees), procedures tegen namaak van tekeningen en modellen, …
 • Domeinnamen :
  Uitwerken van strategieën voor de bescherming van onderscheidende tekens op het internet, arbitrageprocedures (online), m.b.t. het verkrijgen van overdracht van domeinnamen, juridische procedure voor het verkrijgen van de overdracht van de domeinnaam, overeenkomsten houdende de overdracht  van het recht op een domeinnaam, licentieovereenkomst voor het gebruik van een onderscheidend teken als domeinnaam…
 • auteursrecht :
  Publishing contract, overeenkomst m.b.t. de online-verdeling van muziek, licentieovereenkomst m.b.t. architecturale werken, bestelling van reclamewerken, licentieovereenkomst fotografie …

Enige vraag?

Contacteer ons
id consectetur Donec elit. lectus felis ipsum suscipit Aliquam elementum